Klimaatcompensatie

Tijdens het verwarmen van het huis, door het gebruik van warm water en apparaten en tijdens (openbaar) vervoer veroorzaakt iedereen uitstoot van het broeikasgas CO2. Een manier die kan helpen om de gevolgen van deze CO2-uitstoot te verminderen is klimaatcompensatie. Het verminderen van energiegebruik en kiezen voor duurzame energiebronnen zijn effectiever om klimaatverandering en milieubelasting tegen te gaan.

Watch All Girls Weekend (2016) Full Movie Online Streaming Online and Download

Het is verstandiger om minder hoog te gaan stoken en om minder gebruik te maken van warm water in plaats van klimaatcompensatie  te gebruiken.

CO2-uitstoot

Gemiddeld zorgt een huishouden in Nederland voor 8 ton directe CO2-uitstoot per jaar. Als indirecte uitstoot, zoals voeding en kleding, wordt meegeteld komt de CO2-uitstoot op 23 ton. Compensatie op deze uitstoot kan zinvol zijn als ergens anders CO2 wordt vastgelegd, of toekomstige uitstoot voorkomen wordt.

Vormen van klimaatcompensatie

Het compenseren van CO2-uitstoot kan op drie manieren:

  • Bossen aanleggen: Bomen zetten CO2 om in onder andere zuurstof. De opslag van CO2 in bomen is echter tijdelijk, als bomen doodgaan komt de CO2 weer terug in de lucht.
  • Milieuvriendelijke alternatieven als vervanging gebruiken voor milieubelastende activiteiten, zoals het vervangen van een kolencentrale door een windmolenpark.
  • Investeren in verschillende soorten van energiebesparing.

Meningen over klimaatcompensatie

Natuur-en milieuorganisaties zijn voor klimaatcompensatie, maar hebben liever dat dit helemaal niet nodig is door het besparen van energie en zo minder CO2-uitstoot te realiseren. Zij stellen ook vraagtekens bij het aanplanten van nieuwe bossen. Investeren in duurzame energie vinden zij een betere keuze dan het aanleggen van nieuwe bossen.

De ontbossing over de hele wereld is volgens aanbieders van deze klimaatcompensatie juist de oorzaak achter het broeikaseffect. Hierdoor is er voorlopig nog voldoende ruimte voor het aanplanten van nieuwe bossen.